piątek, 23 grudnia 2016

Wspólne kolędowanie ( lista kolęd, których nie moze zabraknąć )

Wspólne kolędowanie podczas Wigilijnej kolacji popada w niepamięć ! Lecz ja uważam, że powinniśmy o tym pamiętać. Przez śpiew nasz organizm wydobywa endorfiny szczęścia. Jest mniej kłótni i sporów rodzinnych. Dlatego jeśli tegoroczne Święta spędzasz w większej grupce nie zapomnij o kolędach ! Spójrz na moją listę kolęd, a w komentarzu koniecznie daj znać jakie należą do twoich ulubieńców 🎶🎄🎅


1.Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała.
Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, } 2x
Li li li li laj, śliczne Paniąteczko.}BIS 2x

2.Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
Pomóż w radości wielkiej sercu memu.
Li li li li laj, wielki Królewiczu, } 2x
Li li li li laj, niebieski Dziedzicu!}BIS 2x

3.Sypcie się z nieba, liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu, Niebiescy duchowie
Li li li li laj mój wonny kwiateczku,} 2x
Li li li li laj w ubogim żłóbeczku } BIS 2x

4.Cicho wietrzyku, cicho południowy,
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy,
Li li li li laj, mój wdzięczny Synaczku, 2x
Li li li li laj, miluchny Robaczku. 2x

5.Łączcie się w dziękach, wszystkie ziemskie dzieci
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci
Li li li li laj, drogi Zbawicielu
Li li li li laj, nasz Odkupicielu 

 1. Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama, uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

2. Cicha noc, święta noc...
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

3. Cicha noc, święta noc...
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win. 

 
 


1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają. X2

2. Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje,
i Józef Święty, i Józef Święty
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.x2

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
ludzi oswobodzi

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,
Anieli grają,
króle witają,
pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.x2


 
 


1.Lulajże, Jezuniu, moja perełko,
Lulaj, ulubione me pieścidełko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj,
A Ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.

2.Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem usteczki.

Lulajże, Jezuniu...

3.Lulajże, piękniuchny mój aniołeczku,
Lulajże, maluchny świata kwiateczku.

Lulajże, Jezuniu...

 
 


Tobie mały Panie
Tobie królu nasz
Sianko na posłanie
Pragniemy dzisiaj dać
Pragniemy dzisiaj dać

Tobie mały Panie
Tobie królu nasz
Korne powitanie
Pragniemy dzisiaj dać
Pragniemy dzisiaj dać

Boże Boże spraw
By spokój przyszedł z nim
By świat zbłąkany ocalił
Boży Syn
By świat zbłąkany ocalił
Boży Syn

Tobie mały Panie
Tobie królu nasz
Serca miłowanie
Pragniemy dzisiaj dać
Pragniemy dzisiaj dać

Tobie mały Panie
Tobie królu nasz
Wiary swej wyznanie
Pragniemy dzisiaj dać
Pragniemy dzisiaj dać

Boże Boże spraw
By spokój przyszedł z nim
By świat zbłąkany ocalił
Boży Syn
By świat zbłąkany ocalił
Boży Syn 

 


Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki;
powitamy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
Witaj Jezu ukochany,
od Patriarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
Witaj Dziecineczko w żłobie;
Wyznajemy Boga w Tobie,
coś się narodził tej nocy,
boś nas wyrwał z czarta mocy.
Witaj Jezu nam zjawiony;
witaj dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.
Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.
Tyś świat stworzył, a świat Ciebie
nie poznał, mając wśród siebie:
idziesz dla jego zbawienia,
on Ci odmawia schronienia.
Za to u świata ubogich,
ale w czasach Twoich drogich,
pastuszków, którzy czuwali,
wzywasz, by Cię przywitali.
O szczęśliwi pastuszkowie!
Któż radość waszą wypowie;
czego ojcowie żądali,
wyście pierwsi oglądali.
Obietnica w raju dana,
dziś została wykonana;
Boże jakieś miłosierny!
W darach hojny, w słowach wierny.

 
 


1. W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu.

2. My zaś sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy,
A tak tego maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczymy,
Jak ubogo narodzony
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

3. Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat z wesołości,
Że posłany jest nam dany,
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy:
Chwała na wysokości! 

 
 


1. Jezus malusieńki leży wśród stajenki
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.
Płacze z zimna nie dała mu matula sukienki.

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
w który Dziecię owinąwszy, siankiem go okryła
w który Dziecię owinąwszy, siankiem go okryła

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

4 . Panienka truchleje, serdeczne łzy leje
O mój Synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje.
O mój Synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje.

 
 


1. Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
Którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem
Czym prędzej pobiegli,
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Gloria… 

3. Idźcie do Betlejem,
Gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
W żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski.
Gloria…

 
 


1. Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził!
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście
Narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.

2. Chcąc się dowiedzieć tego
Poselstwa wesołego,
Bieżeli do Betlejem skwapliwie,
Znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3. Taki Pan chwały wielkiej
Uniżył się Wysoki.
Pałacu kosztownego żadnego
Nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!

4. O dziwne narodzenie,
Nigdy niewysłowione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
Porodziła w całości
Panieństwa swojego.

5. Bogu bądź cześć i chwała,
Która by nie ustała
Jak Ojcu, tak i Jego Synowi
I Świętemu Duchowi
W Trójcy jedynemu. 

 


Oj, maluśki, maluśki, maluśki,
kieby rękawicka,
Alboli tez jakoby, jakoby
kawałecek smycka.

Cy nie lepiej Tobie by, Tobie by
siedzieć było w niebie?
Dyć Twój Tatuś kochany, kochany
nie wyganioł Ciebie.

Luli luli luli laj luli laj luli laj,
Luli luli luli laj luli laj luli laj.

 Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie
słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia
łez gorzkich napije.

Tam Ci zawsze służyły, służyły
prześliczne anioły,
a tu Sam leżysz, Sam leżysz
jako palec goły.

Luli luli luli laj luli laj luli laj, 
Luli luli luli laj luli laj luli laj. 
1. Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze. 

 
 


1
Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.

2
Zbawicielu drogi,
Takżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi

3
Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

4
Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

 
 


1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.

czem prędzej się wybierajcie,
do Betlejem pośpieszajcie
przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.

Jako Bogu cześć oddali,
a witając zawołali
z wielkiej radości, z wielkiej radości

3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
cztery tysięcy lat wyglądany.

Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy
nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą,
I wierząc, żeś jest pod osłoną
chleba i wina. 

 
 


Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości...

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Chwała na wysokości... 

 


1. Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

2. Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą. 

3. I oto mnodzy ludzie ubodzy,
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

 


Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły,
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły!
Radość ludzi wszędy słynie,
Anioł budzi przy dolinie
Pasterzy, co paśli pod borem woły!

Wypada wśród nocy ogień z obłoku!
Dumają pasterze przy tym widoku.
Każdy pyta, co się dzieje,
Czy nie świta, czy nie dnieje,
Skąd ta łuna bije, tak miła oku?

Ale gdy anielskie głosy słyszeli,
Zaraz do Betlejem prosto bieżeli.
Tam witali w żłobie Pana,
Poklękali na kolana
I oddali dary, co z sobą wzięli.

I my z pastuszkami dziś się radujmy,
Chwałę z aniołami wraz wyśpiewujmy!
Bo ten Jezus, z nieba dany,
Weźmie nas między niebiany,
Tylko Go z całego serca miłujmy! 

 


1. Hej, w dzień narodzenia Syna jedynego
Ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego
Wesoło śpiewajmy,
Chwałę Bogu dajmy.
Hej, kolęda, kolęda!

2. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko,
W żłobie położyła małe Pacholątko.
Pasterze śpiewają,
Na fujarkach grają.
Hej, kolęda, kolęda!

3. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli,
Zaraz do Betlejem czym prędzej bieżeli.
Witają Dzieciątko,
Małe Pacholątko.
Hej, kolęda, kolęda!

 


Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo...

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo... 

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku

Ref.:
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli

Ref.:
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi

Ref.:
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła
  Non wesele i pociecha stąd miła, stąd miła

 Ref.:
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem
Hejże ino dyny, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem

 

Na naszej liście nie może także zabraknąć zagranicznych kolęd:


Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot

jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah (x2)


I'm dreaming of a White Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a White Christmas
With every Christmas card I write
"May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white"

(I'm dreaming of a White Christmas
Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow)

(I'm dreaming of a White Christmas
With every Christmas card I write
"May your days be merry and bright")

"And may all your Christmases be white"


ref.
You'd better watch out, you'd better not cry
You'd better not pout,I'm telling you why
Santa Claus is coming to town,
He's making a list and checking it twice,
He's gonna find out who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town.

1.
He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake,
He knows if you've been bad or good,
So be good for goodness sake!

ref.
You'd better watch out, you'd better not cry
You'd better not pout,I'm telling you why
Santa Claus is coming to town,
He's making a list and checking it twice,
He's gonna find out who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town. (x2)

4. Let It Snow

Oh, the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful,
And since we've no place to go,
Let it snow, let it snow, let it snow.

It doesn't show signs of stopping,
And I brought some corn for popping
The lights are turned down low
Let it snow, let it snow, let it snow.

When we finally kiss good night
How I'll hate going out in the storm
But if you really hold me tight
All the way home I'll be warm.

The fire is slowly dying
And, my dear, we're still goodbyeing
But as long as you love me so.
Let it snow, let it snow, let it snow.

When we finally kiss good night
How I'll hate going out in the storm
But if you really hold me tight
All the way home I'll be warm.

 But as long as you love me so.
Let it snow, let it snow, let it snow.


Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on our troubles will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas
Make the Yule-tide gay
From now on our troubles will be miles away

Here we are as in olden days
Happy golden days of yore
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

Through the years we all will be together
If the Fates allow
Hang a shining star upon the highest bough
Have yourself a merry little Christmas now

Here we are as in olden days
Happy golden days of yore
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

Through the years we all will be together
If the Fates allow
Hang a shining star upon the highest bough
Have yourself a merry little Christmas now 


 O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nicht auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie grün sind deine Blätter!

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!

🎄🎄🎄🎄🎄

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Dein Kleid will mich was lehren. 

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 

Mam nadzieje, że post się wam podobał koniecznie dajcie znać w komentarzach jaka jest wasza ulubiona kolęda :) Życzenia ode mnie dla wszystkich czytelników :

🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 

W końcu przyszły święta,
Więc każda buzia uśmiechnięta,
Boże Narodzenie to wspaniały czas, 
Kiedy każdy chce :
*Dużo śniegu,
*Prezentów wieku,
*Pysznej wieczerzy
*Spełnienia marzeń
Dlatego życzę ci wszystkiego dobrego z okazji tegorocznych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 😘

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅

Znajdziesz mnie tutaj :

https://www.facebook.com/Sabrooowska96-1696897647225160/https://www.instagram.com/sabrooowska96/https://plus.google.com/110034784031126295869

 Ps. Jeśli macie do mnie jakieś pytania śmiało piszcie w komentarzach, albo http://ask.fm/Sandzia2001


12 komentarzy:

 1. Moja rodzina zawsze najintensywniej śpiewa "Dzisiaj w Betlejem", za to ja sama uwielbiam "Cichą Noc" - kolęda, przy której można się wyciszyć ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też uwielbiam Cichą Noc. To piękna kolęda :)

   Usuń
 2. Przybieżeli do Betlejem moja ulubiona z kolęd. Fajnie, że wszystko jest w jednym miejscu, jutro na pewno tu zajrzę :)

  OdpowiedzUsuń
 3. O Tannerbaum i Gore Gwiazda to moje ukochane kolędy! Uwielbiam ich wesoły klimat! :D <3

  OdpowiedzUsuń
 4. Jak ja lubię ten klimat ^^
  Obserwuję :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja również :) Dziękuję za obserwacje :*

   Usuń
 5. Lubię śpiewać kolędy na wesołą nutę, czyli ,,Przybieżeli do Betlejem'' , ,,Wśród nocnej ciszy'' czy ,,Bóg się rodzi'' :) ale ,,Lulajże Jezuniu'' czy ,,Cicha noc'' są dla mnie jednymi z najpiękniejszych kolęd, przy których bardzo się wzruszam, które w środku co roku, wywołują we mnie pewne poruszenie.
  Wesołych Świąt, pozdrawiam cieplutko, KINGA na Wieszaku ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak jest Lulajże Jezuniu i Cicha Noc bardzo wzruszają tak samo jak np. Gdy Śliczna Panna, albo Jezus Malusieńki :) Buziaki :*

   Usuń
 6. Świetne kolędy wybrałaś ;>

  merows.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

*Każdy komentarz jest dla mnie ogromną motywacją.
*Jeśli spodobał ci się post zostaw po sobie jakiś ślad.
*Jeśli spodobał ci się mój blog zachęcam do obserwacji.